Inovace a výzkum

Kompetentní produktoví specialisté a aplikační technici nepřetržitě pracují na optimalizaci stávajících receptur a na vývoji nových aplikací, které jsou často možné až díky vhodným úpravám surovin.

K tomu má skupina Lifocolor v hlavním sídle společnosti k dispozici moderní a špičkově vybavenou zkušební laboratoř.

Barvy můžeme zákazníkům prezentovat nejen formou barevných destiček, ale již formou barevného vzoru srovnatelného s koncovým výrobkem. Zde existuje možnost výroby lahví v kvalitní coex verzi, stříkání víček, vyfukování fólií a extrudování monofilamentů.

Speciální luminiscenční nebo fluorescenční barvy, vysoce lesklé třpytivé nebo interferenční efekty - vždy vytváříme aktuální receptury při zohlednění dispergace a homogenizace chránící efektový pigment.

Specifikovaná elektrická vodivost, úprava proti hoření nebo ochrana náplní vyžadují přesné dodržování a případně také explicitní ověření těchto požadavků.

Nové techniky popisování vhodnými lasery nebo spojovací technologie pomocí laserového svařování vyžadují přesné nastavení prostupnosti světla, resp. absorpce u svařovaných komponentů.

 

 

Kontakt

Lifocolor, s.r.o.
Ericha Roučky 2
627 00 Brno
Tel.: +420 548211388
Fax: +420 548211386

info@lifocolor.cz
www.lifocolor.cz

Marketing a prodej:

Mgr. Dana Hanáková
Tel.: +420 548210430
Mob.:+420 608482113

hanakova@lifocolor.cz

 

Vedoucí laboratoře:

Jaroslav Rohrer
Tel.: + 420 548211389
Mob.:+420 775355024

rohrer@lifocolor.cz