Masterbatche

MASTERBATCHE firmy Lifocolor jsou barevné koncentráty a aditiva, které se prostřednictvím doporučeného dávkování přidávají k plastu.
Speciální pigmentování, uzpůsobené pro daný materiál a vycházející z požadavků na konečný produkt a z podmínek zpracování, zaručuje barevnou stálost jak během výrobního procesu, tak při používání daného produktu.
Kromě samotného barvení umožňuje přidání vhodně zvolených masterbatchů individuální stabilizaci polymerů (stabilizace) a realizaci dalších materiálových vlastností (funkcionalizace).
V závislosti na Vašich specifických požadavcích lze barviva a aditiva rovněž nabídnout v jednom produktu - multifunkčním koncentrátu. To je nejen cenově výhodné řešení, ale kromě dosažení požadovaného odstínu se zároveň docílí i požadované aditivace.

Všechny produkty Lifocolor jsou koncipovány z hlediska výběru vhodných polymerních nosičů, aditiv a barviv se zohledněním ekonomické efektivity koncového produktu a příslušných parametrů zpracování.

Aktuální „Knihovna barev Lifocolor" v současnosti zahrnuje více než 50 tisíc zdokumentovaných a podle druhů plastů roztříděných receptur barevných koncentrátů a efektů.

Kontakt

Lifocolor, s.r.o.
Ericha Roučky 2
627 00 Brno
Tel.: +420 548211388
Fax: +420 548211386

info@lifocolor.cz
www.lifocolor.cz

Marketing a prodej:

Mgr. Dana Hanáková
Tel.: +420 548210430
Mob.:+420 608482113

hanakova@lifocolor.cz

 

Vedoucí laboratoře:

Jaroslav Rohrer
Tel.: + 420 548211389
Mob.:+420 775355024

rohrer@lifocolor.cz