Etapy działania

Firma Lifocolor towarzyszy klientowi od chwili powstania pierwszej koncepcji, propozycji designu, prób zdefiniowania wyrobu, przygotowania pierwszych próbek i wyrobu próbnego aż do etapu produkcji seryjnej, oferując logistykę dostaw dostosowaną do potrzeb klienta.

W całej fazie projektu Lifocolor wspiera i doradza swoim klientom w kwestiach związanych z barwieniem tworzyw sztucznych, ich modyfikacją i techniką pomiaru barwy.

Już na etapie poszukiwania rozwiązań i opracowywania koncepcji Lifocolor prowadzi doradztwo w oparciu o...
Lifocolor demonstruje wybrane kolory na określonym rodzaju tworzywa. Klient może przy tym...
Lifocolor oferuje swoim klientom surowce najlepiej dobrane do potrzeb klientów, w których...
Dobór surowców do produkcji wyrobów następuje według rygorystycznych kryteriów technicznych...
Lifocolor jest silnym partnerem w zakresie dyspergowania i homogenizowania...

Kontakt

Lifocolor Farbplast Sp.z o.o. 

ul B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz
Polska

tel.: +48 52 323 81 60
fax: +48 52 323 81 70

e-mail: sekretariat@lifocolor.pl
Dział handlowy: handel@lifocolor.pl


www.lifocolor.pl

Facebook

Google+